HEM Teatern Akutsjukbuset Boka

Boken om BUS

Welcome to our Word Wild World

Det är mycket som händer nu. I universum, i världen och i underjorden. I den fuktiga sommaren 2012, i vattumannens tidsålder, sitter några bus-systrar och rensar papper i pärmar, lådor och skrin. Nu ska det sorteras och ges upp till det digitala nätet. Där är intervjuer, rescentioner, artiklar, ansökningar, manus, brevväxlingar, universitetsuppsatser, diktsamlingar, funderingar, dagböcker..Så många ord och bokstäver det ryms i 14 år av Bus! –Nä, nu ska det vändas blad, tänker systrarna. Nu ska det sättas samman bit för bit. Boken ska bli till. Den sedan länge efterfrågade Boken om Bus ska äntligen bli till. Må den ta den tid den behöver att samla ihop sej

Sida ett – Ett busskap.                                                                                                                                                                                                          Vad är BUS? -Bus är en känsla av lek, kontakt, kreativitet och uppror. Barnens Underjordiska Scen BUS är uppbyggd utifrån denna energi och den fortsätter att alstras. Vi lär oss av barnen, deras närvaro och sinnlighet och deras sätt att leva sin inre lek- och bildvärld. Vi försöker göra konst av det och ge det vidare till de vuxna barnen-vi vill lära om och bli barn igen. Vi är intresserade av publikmötet och vill vara pionjärer vad gäller att involvera publiken i konstverket.  Vi intresserar oss för hur mötet med publiken kan bli en del i hur konstverket tar gestalt och fortsätter att växa.  Vår vision – lek och kreativitet utgör bränslet i kampen för en mer kärleksfull värld. Vårt koncept – en ständigt levande konstnärlig process med en aktivt medskapande publik.

…och så fortsatte det, sida efter sida, ack ja. Det vill säja snart kommer det en hel massa text om hur bus blev och vad som hände sen. Och alla siffror om hur många bullar som ätits på busbacka och hur många små och stora barn som fick svans i Troll och näsa i Grymt. Och varsin bit tårta i Drömt. Mycket blir det att skriva om , kanske blev det inte mer än så här. Den som leker får se.