HEM Teatern Akutsjukbuset Boka

Andning Blödning Chock

 

                                           Första hjälpen vid olycksfall och hastigt insjukande

Första hjälpen är den vård, som ges åt ett olycksfall eller hastigt insjukande, innan det definitiva omhändertagandet kommer till stånd. Under den tid, som förflyter innan den skolade hjälpens ankomst är den skadade eller sjuke helt hänvisad till den hjälp, som kan lämnas av de personer, som finns till hands på platsen.

Svimning

På grund av nervösa retningar kan blodtillförseln till hjärnan bli otillräcklig, varvid medvetslöshet uppkommer. Den skadade är då i allmänhet kraftigt blek. Man kallar denna medvetslöshet svimning.